don't worry, be happy.!:)

Élvezd, amíg van még mit, mintha ez a perc lenne az utolsó,
nem attól haladsz előre, ha összevissza futkosol. ♥
|Miskolc|17|:)
/instagram: @doiwannabeyours /

Két és fél hónapig gyenge lehettél. Most kilenc hónapig tűrnöd kell mindent.

(Source: szuksegem-lenne-rad, via zsoomaci)

Amen (via millergerii)

(Source: ezigyszar, via zsoomaci)

Az igazi nem a külsődért fog szeretni!
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter